Jesteś tutaj: Blog Prawo cywilne i odszkodowania Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy?

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy?

Radca prawny odszkodowania szczecin

Wypadki chodzą po ludziach - to znane przysłowie odnosi się również do świata pracy, zarówno podczas wykonywania obowiązków zawodowych, jak i w drodze do miejsca pracy. Dowiedz się, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy w przepisach prawa

Abyśmy mówili o wypadku w drodze do pracy lub z pracy, muszą zostać wypełnione konkretne przesłanki. Są one wymienione w art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

Według ustawowej definicji takim wypadkiem jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Dalej ustawodawca czyni uwagę, że definicję wypełnia również sytuacja, gdy wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

W praktyce oznacza to, że gdy wracając do domu z pracy udamy się na zakupy w centrum handlowym i do kina, uznanie wypadku za ten w drodze z pracy może zostać zakwestionowane.

Ponadto definicja jest rozszerzona o cztery sytuacje - drogi do lub z: innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; zwykłego spożywania posiłków oraz odbywania nauki lub studiów.

W przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie otrzymamy odszkodowania z ZUS. Za to przysługuje nam 100% wynagrodzenia za pracę, a później zasiłek chorobowy (do 182 dni) i świadczenia rehabilitacyjne na zasadach ogólnych.