Jesteś tutaj: Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Oferuję Państwu pomoc prawną w oparciu o wynagrodzenie ustalane w trzech możliwych wariantach. Forma oraz wysokość wynagrodzenia ustalane są podczas indywidualnej rozmowy i zależą przede wszystkim od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej.

Formy rozliczeń

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Koszt prowadzenia konkretnej sprawy, sporządzenia opinii lub udzielenia porady prawnej ustalany jest indywidualnie z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania. Zlecenie prowadzenia postępowania sądowego zasadniczo oparte jest na obowiązujących stawkach wynagrodzeń dla radców prawnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, jednak stawki te mogą w uzasadnionych wypadkach podlegać negocjacjom.

System rozliczenia godzinowego

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na rozwiązanie danej sprawy. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.

Wynagrodzenie od sukcesu (tzw. success fee)

System wynagradzania zależny od wyniku sprawy oznacza, że część wynagrodzenia jest płatna jako wynagrodzenie kwotowe z góry. Pozostałą część wynagrodzenia stanowi kwota płatna po zakończeniu sprawy, w zależności od jej wyniku. Najczęściej jest to określony z góry procent liczony od wartości przedmiotu sporu. Wynagrodzenie to może być stosowane zarówno z system ryczałtowym jak i godzinowym. Przy wyborze tej możliwości wynagrodzenie ryczałtowe jak i godzinowe ustalane jest w stawkach zdecydowanie niższych niż zwyczajowo przyjęte.