Jesteś tutaj: Usługi Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm – Szczecin

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest trudnym zadaniem, wymagającym podejmowania setek decyzji, które mogą przynosić nieprzewidywalne konsekwencje. Sukces firmy zależy więc od tego, czy przed ich podjęciem zostaną dopracowane i przeanalizowane najdrobniejsze szczegóły. Może się bowiem zdarzyć, że dopisek drobnym drukiem na umowie bankowej po kilku miesiącach zaowocuje znacznym wzrostem kosztów kredytu, a luka w kontrakcie skłoni współpracownika do oszustwa.

Jestem radcą prawnym ze Szczecina, a moją domeną jest obsługa prawna firm. Dlatego zapewniam wsparcie przedsiębiorcom, przede wszystkim analizując podpisywane dokumenty pod kątem ich zgodności z prawem i interesów firmy.

Oferuję profesjonalną i efektywną obsługę prawną firmom, spółkom i spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym oraz fundacjom i stowarzyszeniom. Zarówno obsługa prawna firm jak i obsługa wspólnot mieszkaniowych wymaga nieustannego śledzenia zmian w przepisach i dostosowywania do nich podejmowanych decyzji. Dlatego na bieżąco uzupełniam wiedze z tej dziedziny w trosce o interesy moich klientów.

Zakres świadczonych usług

W ramach obsługi prawnej mogę Państwu zaoferować świadczenie usług prawnych, których ostateczny zakres zostanie doprecyzowany w umowie obsługi prawnej, z uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb:

  • analiza, opiniowanie, sporządzanie oraz udział w negocjacjach umów,
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych organom podmiotu we wszelkich sprawach dotyczących jego bieżącej działalności,
  • udzielanie informacji z zakresu zmian w prawie dotyczącym bieżącej działalności klienta,
  • analiza formalno-prawna dokumentów,
  • sporządzanie dokumentacji, np. statuty, uchwały, protokoły, regulaminy, procedury, zarządzenia, instrukcje, oświadczenia,
  • obsługa zgromadzeń i innych posiedzeń, uczestniczenie w posiedzeniach organów (Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu) w razie zaistnienia takiej konieczności,
  • zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych (m.in. sprawy o zapłatę, sprawy pracownicze, sprawy odszkodowawcze, sprawy dotyczące zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych, sprawy rejestrowe KRS itd.) i przed organami administracji państwowej, w postępowaniach egzekucyjnych, w toku prowadzonych negocjacji, mediacji oraz rozmów przedprocesowych.

Obsługa prawna firm jest obarczona odpowiedzialnością nie tylko za losy podmiotu gospodarczego, ale też zatrudnionych w nim pracowników. Dlatego wyjątkowo rzetelnie podchodzę do każdego problemu, z jakim spotykam się w czasie realizacji usług. Współpracuję głównie z firmami i wspólnotami z terenu Szczecina i okolic.