Jesteś tutaj: Usługi Prawo administracyjne

Prawo administracyjne – odwołania od decyzji w Szczecinie

Prawo administracyjne jest specyficzną dziedziną prawa. Nie jest też jednoznacznie zdefiniowana, gdyż każda z przyjętych definicji nie wyczerpuje w pełni charakterystyki prawa administracyjnego. W ogólnym rozumieniu uznaje się za nie zbiór norm i przepisów zawartych w odrębnych ustawach, które regulują działalność administracyjną i dotyczą administracji publicznej pojmowanej jako dziedzina kultury społecznej.

Prawo administracyjne jest prawem publicznym, składającym się z prawa ustrojowego, materialnego i procesowego. W każdym z tych obszarów od prawnika jest wymagana konkretna wiedza dotycząca prowadzenia spraw na rzecz swoich klientów. Podstawowym narzędziem jest odwołanie od decyzji administracyjnej, które może odnosić się do wielu aspektów postępowania administracyjnego. Podstawę odwołania może więc stanowić dowolna ustawa np. o rentach i emeryturach, o dozorze technicznym o inspekcji ochrony środowiska, o Państwowej Inspekcji Pracy czy o Działach Administracji Rządowej. Jak widać odwołanie od decyzji administracyjnej czy sporządzane skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie mogą dotyczyć wielu aspektów życia publicznego i społecznego.

Skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie

W związku z doświadczeniem zawodowym obejmującym praktykę orzeczniczą w organach administracji publicznej, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferuję pomoc prawną w ramach postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych. Jako prawnik z doświadczeniem w tej dziedzinie zajmujący się też obsługą prawną firm przygotowuję odpowiednio sformułowane i umotywowane odwołania od decyzji dotyczących np. egzekucji kar administracyjnych. Sporządzam skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie i nie tylko. Poniżej przedstawiam zakres moich usług. Obejmują one:

  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentowanie klientów przed urzędami i organami administracji publicznej,
  • reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

Moja kancelaria znajduje się w Szczecinie i właśnie w tym mieście świadczę swoje usługi.