Jesteś tutaj: Blog Prawo cywilne i odszkodowania Wypadek na oblodzonym chodniku. Jak walczyć o odszkodowanie?

Wypadek na oblodzonym chodniku. Jak walczyć o odszkodowanie?

#wypadek na chodniku odszkodowanie # odszkodowanie za poslizgniecie i upadek na chodniku # odszkodowanie za zlamanie nogi na oblodzonym chodniku # odszkodowania powypadkowe # odszkodowanie po wypadku # odzyskiwanie odszkodowań # pomoc w uzyskaniu odszkodowa

Radca prawny odszkodowania szczecin

Częstym wypadkiem do jakiego dochodzi w okresie zimowym jest poślizgnięcie na oblodzonym chodniku i doznanie wskutek tego obrażeń ciała, czasem bardzo poważnych jak złamania czy zwichnięcia kończyn czy też urazy głowy. Warto wiedzieć, że w takim przypadku należy się odszkodowanie, które może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji oraz utracony zysk, np. na skutek niezdolności do pracy, jak również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie. W jaki sposób takie świadczenie uzyskać?

KTO ODPOWIADA ZA ODŚNIEŻENIE CHODNIKA

Obowiązek dbania i zarządzania nieruchomością czyli w okresie zimowym uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do ich właściciela lub zarządcy. W praktyce są to gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także osoby prywatne – jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu.

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?

Po pierwsze i najważniejsze powinniśmy zebrać wszelkie możliwe dowody. Od razu po zaistnieniu zdarzenia poszkodowany powinien poprosić o pomoc świadków zdarzenia, którzy potwierdzą jego wersję wypadku oraz stan chodnika. Należałoby również sfotografować stan nawierzchni telefonem komórkowym. Jeżeli jest to możliwe powinno się niezwłocznie powiadomić Straż Miejską lub Policję o zaistniałym zdarzeniu, co spowoduje sporządzenie oficjalnej notatki z miejsca zdarzenia, a także ustalenie osoby odpowiedzialnej (właściciela bądź zarządcy) i nałożenie na tę osobę mandatu karnego. Oczywiście niezbędne będzie wezwanie karetki pogotowia lub samodzielnie udanie się do lekarza i dokonanie obdukcji. Po zebraniu takich dowodów, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w celu dochodzenia odszkodowania lub samodzielnie sporządzić wezwanie do zapłaty i skierować je do zarządcy nieruchomości lub jego ubezpieczyciela.

ILE MOŻNA DOSTAĆ ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK NA OBLODZONYM CHODNIKU?

Jak w każdej sprawie odszkodowawczej, w której  dochodzi do obrażeń ciała, wysokość przyznanych świadczeń zależy od tego, jak poważny jest uszczerbek na zdrowiu, jak długo podlega się leczeniu, w jakim wieku jest poszkodowany, jak przebiega proces zdrowienia i czy jest szansa na pełny powrót do zdrowia, czy też nie. Bierze się pod uwagę również wpływ wypadku na życie rodzinne, zawodowe i towarzyskie, a także stan psychiczny. Ale w praktyce najważniejsze jest to jakimi dowodami dysponuje poszkodowany.

Dla zobrazowania wysokości kwot przyznawanych w podobnych sprawach,  przytoczę kilka orzeczeń sądów Apelacji Szczecińskiej, a to ze względu na obszar mojej praktyki zawodowej.  

1. Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 22.03.2016 r., sygn. akt I C 85/13, zasądził na rzecz powódki kwotę 38.122,42 zł z odsetkami tytułem rekompensaty za przewrócenie się na śliskim (oblodzonym) podejściu do klatki schodowej i doznania złamania trójkostkowego podudzia lewego z podwichnięciem,

2. Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 7.03.2018 r. sygn. akt I ACa 553/17, zasądził kwotę 40.000 zł za poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, w pobliżu jezdni i skrzyżowania, i doznania złamania przynasady dalszej kości piszczelowej lewej oraz złamania kostki bocznej lewej. Proces leczenia był długi i powikłany (dwie operacje i rehabilitacja),

3. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 07.2019 r., zasądził kwotę 10.208 zł za przewrócenie się na śliskim (oblodzonym) podejściu do klatki schodowej i złamanie trzonu V kości śródstopia prawego bez przemieszczenia,

4. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 17.08.2017 r., I C 578/16 oddalił powództwo z tego względu, że po pierwsze brak było świadków samego upadku powoda, a powód nie potrafił jednoznacznie określić miejsca swojego upadku (czyli osoby odpowiedzialnej) – jest to bardzo istotna kwestia!

Jak widać żeby skutecznie dochodzić odszkodowania należy pamiętać by gromadzić wszelką dokumentację dotyczącą wypadku,  także medyczną związaną z późniejszym leczeniem, czyli zaświadczenia lekarskie, rachunki za lekarstwa, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy do lekarza, zaświadczenia z ZUS o niezdolności do pracy etc. Zachęcam do zapoznania się z uzasadnieniami wyroków w podobnych sprawach. Można je znaleźć na stronie internetowej Portalu orzeczeń sądów powszechnych:

Portal orzeczeń sądów powszechnych

 

 

Stan prawny na dzień 2.11.2020 r.