Jesteś tutaj: Usługi Prawo wspólnot mieszkaniowych – obsługa nieruchomości

Prawo wspólnot mieszkaniowych – obsługa nieruchomości

Prawo wspólnot mieszkaniowych – obsługa nieruchomości prawnik z doświadczeniem ze Szczecina

Sytuacja na rynku mieszkaniowym sprawia, że coraz więcej osób korzysta z opcji takich jak wynajem lokalu czy przepisanie praw do niego bliskiej osobie. Każda taka sytuacja związana z nieruchomością wymaga uregulowania kwestii prawnych, w tym podpisania odpowiedniej umowy czy też zagwarantowania obu stronom jej korzystnych warunków. O ile większość osób spotkała się z pojęciami dziedziczenia czy dzierżawy nieruchomości, pojęcia takie jak służebność przesyłu czy prawo wieczyste są już mniej znane. Dlatego w sytuacji, gdy w perspektywie jest spór dotyczący mieszkania, domu lub działki z pomocą przychodzi prawnik. Prawo mieszkaniowe jest jedną z dziedzin, w której się specjalizuję. Jest ono złożone i wymaga nieustannego śledzenia zmian w przepisach dotyczących wspólnot mieszkaniowych czy wynajmu lokali. Jednocześnie zawiera elementy prawa cywilnego, podatkowego i administracyjnego, co stawia przed prawnikiem obowiązek posiadania wiedzy również z tych dziedzin.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Dziedziną, w której przez lata zdobywałam doświadczenie, jest obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych. Z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy zajmowałam się i nadal zajmuje kwestiami spornymi, jakie wynikają z praw i obowiązków zarządców oraz lokatorów. Jako prawnik od prawa mieszkaniowego udzielam porad w sprawach takich jak:

  • przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności,
  • prowadzenie spraw o eksmisję
  • Prawo budowlane – odwołania od decyzji administracyjnych,
  • windykacja należności, w tym reprezentacja i pozew o zapłatę zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  • reprezentowanie grupy lokatorów przed sądem w przypadku braku jednomyślności w podejmowaniu decyzji,
  • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
  • przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów
  • doraźna lub stała obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych oraz właścicieli lokali.

Chętnie podejmuję też współpracę z osobami prywatnymi dochodzącymi swoich praw wynikających z wypowiedzenia umów najmu lub innych sporów dotyczących nieruchomości. Zajmuję się nie tylko udzielaniem porad. Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych obejmuje też przygotowywanie opinii prawnych, pism procesowych i przedprocesowych oraz reprezentację klienta przed sądem i organami administracji publicznej. Obszarem mojego działania jest Szczecin i okolice.