Jesteś tutaj: Blog Prawo cywilne i odszkodowania Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Radca prawny odszkodowania szczecin

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela nie jest równoznaczne, z tym że otrzymamy oczekiwaną wypłatę. W niektórych sytuacjach może on bowiem odmówić wypłaty odszkodowania. Z pewnością na rozpatrzenie Twojego wniosku będzie miał co do zasady 30 dni. W tym czasie dokładnie sprawdzi, czy Twoje roszczenia są uzasadnione i jaka kwota ewentualnie Ci się należy.

W jakich sytuacjach może pojawić się odmowa wypłaty odszkodowania?

Jeśli dojdzie do odrzucenia twoich roszczeń, to ubezpieczyciel musi to odpowiednio uzasadnić, a my mamy prawo wglądu do dokumentacji. Jak zaznaczają radcy prawni, ubezpieczalnie najczęściej powołują się na postanowienia OWU. Chodzi o ogólne warunki ubezpieczenia, z którymi musimy się dokładnie zapoznać jeszcze zanim podpiszemy umowę ubezpieczeniową. W szczególności powinniśmy wówczas zwrócić uwagę na wykluczenia, jakie pojawiają się w umowie. Jednym z przykładów sytuacji, w której możesz nie uzyskać wypłaty, jest niska wartość szkody. Ubezpieczenie może określać, jaka jest minimalna jej wartość, od której pojawia się jego odpowiedzialność.

Odmowa może pojawić się również w sytuacji, gdy kwota odszkodowania przekracza minimalną kwotę gwarancyjną. Wówczas ubezpieczyciel może odmawiać wypłacenia tej nadwyżki. Pojawienie się odmowy może mieć miejsce również jeśli prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jeśli uciekliśmy z miejsca zdarzenia czy jeśli spowodowanie szkody było umyślne.

Inne powody braku wypłaty z polisy

Okazuje się jednak, że przyczyn może być zdecydowanie więcej. Jedną z nich jest zasięg terytorialny polisy, czyli fakt czy np. obejmuje ona wyjazdy zagraniczne, kolejną kwestią jest brak zadeklarowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz brak ważnego badania technicznego pojazdu. Zawsze, szczególnie jeśli w grę wchodzi wypłata większych środków, będziemy więc dokładnie sprawdzeni, sytuacja przeanalizowana przez specjalistów ubezpieczyciela, który musi mieć pewność, że przekazanie środków będzie w pełni zasadne.