Jesteś tutaj: Blog Prawo cywilne i odszkodowania Co zrobić bezpośrednio po wypadku komunikacyjnym, żeby ułatwić sobie dochodzenie odszkodowania?

Co zrobić bezpośrednio po wypadku komunikacyjnym, żeby ułatwić sobie dochodzenie odszkodowania?

#odszkodowanie z oc sprawcy wypadku # odszkodowanie po wypadku samochodowym # oc sprawcy wypadku # odszkodowanie za stłuczenia w wypadku # zaniżone odszkodowanie Szczecin # odszkodowania komunikacyjne # zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy

Radca prawny odszkodowania szczecin

CO ZROBIĆ BEZPOŚREDNIO PO WYPADKU KOMUNIKACYJNYM, ŻEBY UŁATWIĆ SOBIE DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA?

Kolizja drogowa, wypadek czy też zderzenie z innym pojazdem albo przeszkodą na drodze, może zdarzyć się każdemu, nawet doświadczonemu kierowcy. Warto wiedzieć jakie działania powinniśmy podjąć bezpośrednio po wypadku, tak by uzyskanie należnego odszkodowania od sprawcy wypadku było ułatwione.

CZY ZAWSZE POWINNO SIĘ WZYWAĆ POLICJĘ?

Bez wątpienia znacznym ułatwieniem dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych jest wezwanie na miejsce zdarzenia Policji. W szczególności, jeżeli to nie my jesteśmy sprawcą kolizji. Udział Policji stanowi zabezpieczenie przed zmianą oświadczenia sprawcy spisanego na miejscu zdarzenia oraz ogranicza możliwość kwestionowania okoliczności zdarzenia w późniejszym czasie (np. przez ubezpieczyciela). Notatka, którą sporządzą funkcjonariusze będzie dokumentem urzędowym, który potwierdzi udział określonych osób w zdarzeniu, jak również rozmiar uszkodzeń pojazdów, dane osób rannych, a także co do zasady, będzie rozstrzygać kwestię sprawcy, na którego zostanie nałożony mandat karny i punkty karne.

Jednak nie zawsze istnieje konieczność wezwania funkcjonariuszy Policji. To, czy mamy taki obowiązek zależy od tego, czy mamy do czynienia z wypadkiem, czy z kolizją drogową.

CZYM RÓŻNI SIĘ KOLIZJA OD WYPADKU DROGOWEGO?

O kolizji drogowej mówimy, gdy wskutek zderzenia powstały jedynie uszkodzenia pojazdów (tzw. stłuczka). Jeżeli natomiast ucierpiała któraś z osób uczestniczących w tym zdarzeniu (także pasażer auta, pieszy), wtedy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym.

Co do zasady w przypadku kolizji nie jest konieczny udział Policji. Jednak powinniśmy wezwać na miejsce Policję na miejsce jeżeli:

  • kierowca, który spowodował kolizję uciekł z miejsca zdarzenia lub znajdował się pod wpływem alkoholu,
  • któryś z uczestników kolizji nie posiada ważnej polisy OC lub nie ma przy sobie dokumentów.

Z pomocy Policji warto skorzystać również w sytuacji, gdy sprawca kolizji nie chce przyznać się do winy bądź nie jest do końca jasne, kto jest winny spowodowania zdarzenia. Niestety taka wersja zdarzeń może być początkiem kłopotów.

Jeśli wskutek zdarzenia zostaną poszkodowani ludzie (wypadek komunikacyjny), należy niezwłocznie zawiadomić Policję oraz wezwać karetkę pogotowia. Jednocześnie nie powinno się przestawiać pojazdów, ani żadnych innych elementów. Wszyscy uczestnicy zdarzenia, a także świadkowie powinni pozostać na miejscu do czasu przyjazdu funkcjonariuszy Policji, by umożliwić sporządzenie protokołu i spisanie zeznań.

Jeżeli nasz stan zdrowia na to pozwala warto udokumentować wypadek i wykonać zdjęcia uszkodzonych pojazdów, - choćby telefonem komórkowym.

KIEDY MOŻNA SPISAĆ OŚWIADCZENIE?

Jeżeli nie ma obowiązku wzywania funkcjonariuszy Policji, czyli:

  • żaden z uczestników zdarzenia nie odniósł obrażeń ciała,
  • uczestnicy posiadają dokumenty tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC;
  • żaden z uczestników zdarzenia nie jest pod wpływem alkoholu
  • nie ma żadnych wątpliwości i sporu co do tego, kto jest winny spowodowania kolizji

- należy spisać oświadczenie, w którym opisuje się okoliczności w jakich doszło do zdarzenia. Należy tutaj uwzględnić datę, godzinę, miejsce oraz przyczynę zdarzenia, jak również jasno określić jego sprawcę, dane sprawcy, dane poszkodowanego, numery rejestracyjne obu pojazdów, numery polis oraz nazwy towarzystw ubezpieczeniowych oraz podpisy uczestników zdarzenia. Wzór takiego oświadczenia można znaleźć na stronie Rzecznika Finansowego. Dużym ułatwieniem jest posiadanie wzoru tego druku w samochodzie, ale oczywiście tego rodzaju oświadczenie można spisać również ręcznie.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

JAKIE DOWODY SĄ POTRZEBNE DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA ZA ZDARZENIE DROGOWE

Przede wszystkim należy udowodnić, że zdarzenie drogowe miało miejsce. W tym celu posłuży nam notatka Policji z miejsca zdarzenia lub oświadczenie sprawcy.

Jeżeli szkoda jaką ponieśliśmy jest wyłącznie majątkowa zgromadzić faktury/rachunki związane z poniesionymi kosztami np. holowania, czy wypożyczenia auta zastępczego. Należy pamiętać, by nie zmieniać niczego w pojeździe, który ma obejrzeć rzeczoznawca; przed oględzinami można dokonać tylko takich zmian, które zabezpieczą pojazd przed powiększaniem się szkody.

Jeżeli domagamy się również odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z obrażeniami ciała, niezbędne będzie dołączenie do zgłoszenia szkody dokumentacji medycznej. Jeżeli nie wymagamy interwencji pogotowia ratunkowego, a odczuwamy jakieś dolegliwości zdrowotne i tak powinniśmy zgłosić się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu. Emocje i stres związany z wypadkiem samochodowym często nie pozwalają poszkodowanemu ocenić właściwie swojego stanu zdrowia i po kilku godzinach, pozornie niewielkie uszkodzenia ciała mogą przerodzić się w poważny problem związany np. z wstrząśnieniem mózgu. Trzeba mieć również na uwadze, że zbyt późna wizyta u lekarza może spowodować, że ubezpieczyciel uzna, że dane obrażenia (np. bóle odcinka szyn kręgosłupa) nie są wynikiem wypadku.

Od momentu wypadku należy gromadzić dokumentację medyczną, wszelkie zaświadczenia lekarskie, skierowania, zdjęcia RTG, opinie, badania, wypisy ze szpitali. Powinno się również zachować dowody poniesionych kosztów –  związane z leczeniem rachunki, paragony za leki, rehabilitację, koszty dojazdu itp.

Jeżeli stan zdrowia po wypadku na to pozwala, powinno się również zadbać o udokumentowanie zakresu uszkodzeń w pojeździe np. poprzez zrobienie zdjęć, oględzin w warsztacie, ewentualnie przez rzeczoznawcę.

Warto również sprawdzić, czy w okolicy znajdują się zainstalowane  kamery, które nagrały moment zdarzenia i zgłosić się po zapisane dane, szczególnie wtedy, kiedy sprawca kolizji nie przyznaje się do winy, nie chce podpisać oświadczenia lub przedstawia inną wersję zdarzenia, od tej która rzeczywiście miała miejsce.

Gdy dysponujemy już odpowiednimi dowodami, możemy zażądać wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. Informacje o procedurze oraz okolicznościach mających znaczenie dla wysokości przyznanego odszkodowania i zadośćuczynienia można znaleźć w artykule Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jak uzyskać wysokie odszkodowanie?.

Stan prawny na dzień 15.02.2021 r.