Jesteś tutaj: Usługi Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawnik w Szczecinie – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych jest jedną z nielicznych dziedzin prawa, która dotyczy każdego człowieka i każdego członka społeczeństwa. Jego zadaniem jest ochrona pracownika przed wyzyskiem i niedozwolonymi praktykami, jakie może wprowadzać pracodawca. Jednocześnie prawo to chroni również pracodawcę, gwarantując mu, że zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę, otrzyma on określone korzyści wynikające z tej relacji.

Jako doświadczony prawnik prawo pracy znam od podszewki, doskonale wiedząc, z jakimi nieprawidłowościami może się spotkać zarówno pracodawca, jak i zatrudniony. Dlatego wspieram moich klientów zarówno na etapie przygotowywania pola współpracy, jak i w jej trakcie czy po zakończeniu. Jestem prawnikiem od prawa pracy reprezentującym klientów przed sądem w sytuacjach takich, jak bezprawne zwolnienie z pracy, dochodzenie odszkodowań za wypadek przy pracy, nieopłacanie składek ubezpieczeniowych przez pracodawcę czy niezgodne z prawem rozliczanie godzin ponadwymiarowych.

Wsparcie na każdym etapie współpracy pracodawca – pracownik

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych jest dziedziną najbliższą każdemu, kto pozostaje w stosunku pracy na podstawie dowolnego typu umowy. Zapewnia ono ochronę interesów obu stron tego porozumienia i gwarantuje, że każda z nich wywiąże się ze swoich zobowiązań. Ponieważ zajmuję się też obsługą prawną firm, wiem, jak ważna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jest rzetelność pracowników. Dlatego jako prawnik prawa pracy chronię zarówno interesy przedsiębiorcy, jak i jego podwładnych.

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapewniam Państwu pomoc prawną w zakresie:

  • przygotowywania i weryfikacji umów o pracę,
  • wypowiadania umów o pracę,
  • przygotowania regulaminów pracy i wynagrodzeń,
  • doradztwa w poszczególnych kwestiach związanych z zatrudnieniem pod kątem zgodności zamierzonych działań pracodawcy z przepisami prawa pracy,
  • reprezentowania przed sądami w sprawach pracowniczych, a także spraw o mobbing i ochronę dóbr osobistych,
  • reprezentowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądem w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, o emeryturę, odszkodowanie etc.

Usługi świadczę klientom z terenu Szczecina i okolic. Dodatkowe informacje i odpowiedzi na pytania o zasady współpracy można uzyskać w mojej kancelarii.